Ajanda ve Defterlerinize Benzersiz Anlamlar Katabiliriz

Ajanda ve Defter konuları

1- Büyük Veri
Büyük veri nedir / Kuruluşunuz ve sizin için neden önemli / Büyük veri görevinizi, şirketinizi ve sektörünüzü nasıl
değiştirecek / Büyük veri stratejisi geliştirmek / Büyük verinin insan yönü / Büyük veri teknolojisi / Büyük veriyle nasıl
başarılı olunur
2- Satış ve Pazarlama Tüyoları
Dijital çağda pazarlama / Yanlış pazarlama uygulamaları / Satış ve pazarlamanın yeni kuralları / Çevik, gerçek zamanlı,
sosyal satış / Satış liderliği ve motivasyon / Satışta iletişim becerileri / Pazarlama iletişimi / Müşteri ilişkileri yönetimi
3- Kişisel Beceriler (nezaket)
Görgü kuralları ve etik / Kıyafet ve kişisel bakım / Siz ve mesai arkadaşlarınız / Siz ve çalışma mekânınız / Toplantı düzeni /
İş yemekleri / Başarılı iletişim / İş gezileri
4- Ekip Çalışması
Ekip kurma yöntemleri / Ekipler nasıl başarılı olur / Ekiplerin disiplini nasıl sağlanır / Ekipler arası işbirliği nasıl sağlanır /
Ekip içinde birey olarak nasıl hareket edilir / Ekip olarak nasıl hareket edilir
5- Derin Değişimler ve Yeni Sanayi Devrimi
Nesnelerin interneti nedir / Uygulama alanları / 3D yazıcılar / Maker Hareketi / Ulaşımdaki etkileri / Sağlıktaki etkileri /
Üretimdeki etkileri / Eğitimdeki etkileri / Dijital varlığımız / Herkes için depolama / Yapay zekâ ve karar alma / Sürücüsüz
otomobiller / Akıllı şehirler / Paylaşım ekonomisi / Al ve beyaz yaka işler / Bitcoin ve blockchain…
6- Hafıza Teknikleri
Temel ilkeler / Öğrenme döngüsü / Yaratıcı ezberleme / Bilgiyi akılda kalıcı kılmak / Zincir metodu / Sayı sistemi / Okuma
stratejileri / Hatırlama stratejileri / Kariyerinizi geliştirin
7- Beyninizi Hızlandırın
Beyninizi kuvvetlendirmek / Ruh halinizi yönetmek / Belleğinizi geliştirmek / Zekâ geliştirmek / İşyerinde beyin /
Uygulamalı düşünme / Yaratıcı düşünme / Görsel IQ
8- Kendini Motive Etmek
Motivasyon nedir / İstediğiniz yaşamı yaratın / İşyerinde motivasyon / İyi fikirler üretmek / Hedef belirlemenin gücü /
Başarı koşulları yaratmak / Düşüncelerinizi kontrol etmek / Başarı stratejileri / Dinleme ve soru sorma becerileri
9- Yeni Yıl Önerileri
Beyin cimnastiği / Başarının tadı / Gelecek planlaması / Stresle mücadele / Egzersiz / Sosyal becerileriniz / İletişim / Doğa
dostu bir yaşam / Kültür sanat faaliyetleri
10- 21.Yüzyıl Çocuğunun Sahip Olması Gereken Beceriler
Temel yetiler / Okuma yazma / Sayısal beceriler / Bilişim ve iletişim teknolojileri / Finansal okur yazarlık / Kültürel ve
sosyal okur yazarlık / Özel yetenekler / Eleştirel düşünme / Yaratıcılık / İletişim / İşbirliği / Karakter özellikleri / Merak /
Girişimcilik / Tutarlılık / Uyum sağlama / Liderlik / Sosyal ve kültürel farkındalık
11- Döngüsel Ekonomi
Olumsuz etkileri azaltan yeşil ekonomi / Genel sorun çöp: Sera gazları ve kirlilik / Doğal kaynak atıkları / Lineer ekonomi:
Üret-tüket-at / Doğada çöp yoktur / Doğa: Üret-tüket-yeniden değerlendir / Atıklar yok, sadece besin maddeleri ve
malzemeler var / Akıllı inovasyon / Ekolojik tasarım / Döngüsel ekonominin ekonomik, çevresel, sosyal yararları
12- Yeşil Büyüme
Düşük karbon ve yenilebilir enerjiler / Doğayı koruma ve kirlenmeyi kontrol etme / Ürün içindeki malzemeyi azaltma, uzun
ömürlü ürünler tasarlama / Atıkların yerine tamir ve geri dönüşümü koyma / Şehirleri daha yaşanabilir ve daha az kirletici
kılma / Ulaşım sistemlerini modernize etme / İşbirliği ve paylaşım ekonomisini geliştirme / Herkes için yaşam kalitesini
artıracak yaşam tarzına yönelik inovatif değişimler / Üretim ve tüketim kalıplarının tersine çevrilmesi