Genel

Liderlik, Yüksek Performansın Motorudur

liderlik modeli 121

Sonuç odaklı liderliğin ilk ayağını, iddialı performans hedefleri koymak ve ekibe bu

hedeflerin sorumluluğunu vermek oluşturur. Yetenekli insanlar, başkalarıyla etkin şekilde ve

kolayca çalışabildiklerini ve bir fark yaratabildiklerini hissettiklerinde daha verimli ve başarılı

olur. Onlar ne kadar başarılı olursa organizasyon da o kadar başarılı olur. Liderlik

öğrenmekle başlar; iş kitapları, yönetim kitapları ve kişisel gelişim kitapları, bu

konudaki en büyük yardımcınızdır. Yüksek performansı tetikleyecek bazı temel liderlik

yolları şunlardır:

Ekibe geribildirim verme

Geribildirim, kişilerin performansını artırma gücüne sahip bir araçtır. Lider, ekibine

geribildirim vermeli hatta ekip üyelerini birbirlerine geribildirim vermeye teşvik etmelidir.

Bu, şirkette yaşanacak büyük bir gelişim ve dönüşüm hareketinin başlangıcıdır. Geribildirim

sadece bireysel değişimin değil, kolektif değişimin de olmazsa olmazıdır.

Öğrenme ve gelişimi destekleme

Stratejik hedefleri gerçekleştirmek için çalışanların kendini sürekli geliştirmesi gerekir. Lider,

astlarına ve genç liderlere kişisel ve mesleki gelişim kaynakları sunarak onların daha yüksek

performansla çalışmasını sağlar, gelişim ve uyum sağlama becerilerini güçlendirerek kendi

hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Yetenekli çalışanlara zaman ayırma

Liderler genellikle gelişim faaliyetlerine katılmanın daha alt kademelerdeki çalışanlara uygun

olduğunu düşünür. Ancak gelişim faaliyetlerine aktif şekilde katılmak lidere ekip üyelerini ve

geleceğin liderlerini tanımak açısından çok iyi bir fırsat sunar. Aynı zamanda önemli

konularda görüşlerini aktarabilir, eğitim ve gelişimin herkes için önemli olduğu mesajını

vermiş olurlar.

Potansiyeli yüksek çalışanlara gelişim fırsatı verme

Ekibindeki kişilere gelişim fırsatı vermenin bir başka yöntemi de onlara becerilerini ileri

düzeyde geliştirmesini sağlayacak işler vermek, onları böyle projelerde görevlendirmektir.

Lider, astlarına zor ve geniş kapsamlı hedefler vermeli ve çalışanlarından belli bir hedefi

başarmak için birlikte çalışmalarını istemelidir.

Ödül felsefesini çalışanlarla paylaşma

Etkili bir lider, başarılı performans için çalışanlarını adil, eşit ve şirketin bütçesine uygun

şekilde ödüllendirerek ihtiyacı olan yetenekli insan kaynağını şirketine çekecek ve mevcut

olanları elde tutacak ve geliştirecek yollar bulur. Geliştirdiği bu ödül felsefesini çalışanlarıyla

açıkça paylaşır.

Diğer Yazılarımız